Tháng 4/2014 - Tháng 3 (Tháng Ba - Thiếu )

6/4. Chủ Nhật (DL)
7/3. Đinh Mùi (AL)

Hành: Thủy
Trực: Bình
Tú: Mão

CHU TƯỚC

Sao cát: Thiên đức, nguyệt đức hợp, tứ tướng
Sao hung: Thiên cương, tứ thần, nguyệt sát, nguyệt hư, bát chuyên

Nên: Cúng tế, sửa đường

Không nên: Mọi việc còn lại không nên làm

Kỵ tuổi: Đinh mùi, đinh sửu, tân mùi, tân sửu
Hướng hỷ thần: Chính nam
Hướng tài thần: Chính bắc
Giờ cát: Tỵ, thân, tuất, hợi

Tài liệu tham khảo: Cuốn sách "Tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng Vạn Sự Bất Cầu Nhân qua âm dương lịch Phương Đông ( Giáp Ngọ -2014) - Hiệu đính Th.sĩ Nguyễn Văn Chinh "

Bài viết mới cùng chuyên mục: