Tháng 3/2014 - Tháng 2 (Tháng Hai - Đủ )

12/3. Thứ 4 (DL)
12/2. Nhâm ngọ (AL)

Hành: Mộc
Trực: Bình
Tú: Sâm

KIM QUỸ

Sao cát: Thiên ân, thời đức, dân nhật, ích hậu, ô phệ
Sao hung: Hà khôi, tử thần, thiên lại chí tử
Nên: Cúng tế, sửa tường, sửa đường
Không nên: Mọi việc còn lại không nên làm
Kỵ tuổi: Nhâm ngọ, nhâm tý, bính ngọ, bính tý
Hướng hỷ thần: Chính nam
Hướng tài thần: Tây bắc
Giờ cát: Không có

Mời các bạn tham khảo thêm Ý nghĩa và cách chọn ngày hoàng đạo ( ngày tốt )

Tài liệu tham khảo: Cuốn sách "Tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng Vạn Sự Bất Cầu Nhân qua âm dương lịch Phương Đông ( Giáp Ngọ -2014) - Hiệu đính Th.sĩ Nguyễn Văn Chinh "

Bài viết mới cùng chuyên mục: